Bouwgein kan alleen maar bestaan dankzij de vele mensen en bedrijven welke ons vrijwillig steunen.

Ons helpen kan op de volgende manieren:
- Begeleiden van kinderen tijdens het spelen
- Helpen bij onderhoud van gebouw en terrein
- Aanleveren van middelen
- Financieel steunen: NL 57 RABO 011 707 8417 t.n.v. Bouwgein