Iedereen die het terrein van Bouwgein betreedt, aanvaardt automatisch onze onderstaande voorwaarden. Dat is ook bij de ingang van het terrein aangegeven.

Algemeen: Bouwgein is van en voor ons allemaal. Bouwgein is opgebouwd met veel vrijwillige inzet. Daarom is iedereen welkom. Onderstaande regels zijn bedoeld om het voor iedereen leuk te houden.

Toegang

 • De (bouw) speeltuin is bedoeld voor kinderen t/m 12 jaar.
 • Ouders en begeleiders van de kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het kind.
 • Kinderen tot 7 jaar hebben uitsluitend toegang tot de bouwspeeltuin onder begeleiding van een volwassene.
 • Spelen op Bouwgein is altijd op eigen risico. Stichting Bouwgein is niet aansprakelijk voor schade of ongelukken.
 • Ouders/verzorgers van kinderen die extra toezicht behoeven, dienen daar zelf voor zorg te dragen.
 • Er kan foto of film gemaakt worden van mensen op het terrein, die in gedrukte vorm of online voor promotionele doeleinden van Bouwgein kunnen worden gebruikt.

Gedragsregels

In de gehele speeltuin is roken, alcohol en vuur verboden. Bij de (zuid)ingang van het pand zijn asbakken beschikbaar; alleen daar is roken toegestaan.

 • Pestgedrag wordt niet getolereerd en dient indien nodig te worden gemeld bij een van de vrijwilligers.
 • Bouwgein is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal, vermissing etc.
 • Aanwijzingen van vrijwilligers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • De vrijwilligers zijn bevoegd corrigerend op te treden en indien nodig personen de toegang te weigeren dan wel te ontzeggen.
 • Meld een onveilige (speel)situatie direct bij de vrijwilligers.
 • Wees attent op loshangende kledingstukken, keycords, koordjes van jassen etc. die aan de speeltoestellen kunnen blijven haken.
 • Op het huttenbouw terrein zijn stevige schoenen verplicht. Open schoenen en schoeisel met dunne zolen (bijvoorbeeld crocs, slippers) zijn niet toegestaan.
 • Honden worden niet toegelaten.
 • Zet fiets(en) goed op slot in de daarvoor bestemde rekken.
 • Parkeer je auto in daarvoor bestemde parkeervakken en houd de veiligheid op de weg in de gaten.
 • Voorkom geluids- en parkeeroverlast voor onze buurtbewoners.