De Nieuwegeinse wijk Batau-Noord is in de jaren ‘70 en ‘80 gebouwd. Toenmalige bewoners vonden dat hun kinderen een mooie speel- en doeplek moesten krijgen. Vanuit dat initiatief werd een bouwspeeltuin gerealiseerd: in oktober 1982 opende Bouwgein de deuren. Het bleek zo’n succes dat in 1985 de bouwspeeltuin onderdeel werd van het Nieuwegeinse welzijnswerk, met beroepsmatige ondersteuning. In 2005 heeft de Stichting Welzijn Nieuwegein onder druk van bezuinigingen besloten Bouwgein ‘terug te geven aan de gemeente’ en daarmee feitelijk te sluiten.

Een actieve groep vrijwilligers vond dit een groot gemis voor de wijk en voor Nieuwegein. Om de bouwspeeltuin met particulier initiatief open te houden is Stichting Bouwgein opgericht. Om de doorstart mogelijk te maken, werd besloten om meer activiteiten op te zetten, het terrein opnieuw in te richten, een nieuw pand te plaatsen en financiering mogelijk te maken door verhuur. In samenwerking met KMN Kind & Co is nu buitenschoolse opvang (BSO). Alle activiteiten staan ten dienste van onze hoofddoelstelling die gericht is op het bieden van een bouwspeeltuin en speeltuin.

 

Met veel inzet van vrijwilligers en financiële hulp van sponsoren is dit plan in de periode 2005 tot 2008 uitgevoerd. Op 6 juni 2009 is het terrein en het nieuwe pand door burgemeester Cor de Vos geopend. Opening 6 juni 2009
Op 25 januari 2010 sloeg het noodlot toe. Brandstichting legde het pand compleet in de as. Al het werk leek voor niets geweest te zijn.  Brand
De veerkracht en de strijdlust van de vrijwilligers hadden echter de overhand. Met hulp van die vrijwilligers en sponsoren is het mogelijk geweest om een nieuw pand te realiseren. In de periode december 2012 tot april 2013 is dat pand gebouwd. Op 25 mei 2013 is ons nieuwe pand door burgemeester Frans Backhuijs geopend.  Heropening 25 mei 2013