Missie

Bouwgein biedt een laagdrempelige, veelzijdige en veilige omgeving om samen te spelen en te experimenteren en levert op deze manier een actieve, positieve bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jeugd in Nieuwegein Noord.
Bouwgein is daarnaast een ontmoetingsplek en bindende factor voor alle inwoners van Nieuwegein Noord.

Motto

Spelen

  • Bouwspeeltuin
  • Gewone speeltuin

Groeien

  • Leren van en met elkaar
  • Activiteiten, ook ontwikkelingsgericht
  • Vrijwilligers

Ontmoeten

  • Kinderen, jongeren, ouders, buurt